Pierwiastki

Składniki mineralne w glebie

Rośliny czerpią z gleby wodę oraz wszystkie mineralne składniki odżywcze niezbędne do życia. Dostępność i rozpuszczalność składników mineralnych w roztworze glebowym w największym stopniu zależy od odczynu gleby. Składniki mineralne ze względu na ich zawartość w suchej masie organizmu dzieli się na:

Makroelementy (pierwiastki główne)
Mikroelementy (pierwiastki śladowe)

PH

Fosfor

Potas

Magnez

Odczyn pH czyli odczyn kwasowości gleby odpowiada za przyswajalność pierwiastków przez rośliny. Optymalne pH dla większości roślin oscyluje w przedziale od 5,5-7,5 (lekko kwaśny – obojętny). Gdy
gleba ma zbyt wysoki lub zbyt niski odczyn pH wtedy niektóre pierwiastki stają się przez nie niemożliwe
do pobrania i stąd właśnie pojawiają się niedobory.

Fosfor odgrywa wiele kluczowych ról funkcjonalnych w rozwoju roślin, w tym m.in.: bierze udział w
tworzeniu i wzroście korzenia, który z kolei stanowi najważniejszy element w prawidłowym
funkcjonowaniu rośliny i umożliwia jej prawidłowy rozwój. Zwiększa również możliwość formowania
kwiatów i owoców, utrzymuje ich jakość, wspomaga rozwój nasion i zwiększa odporność na choroby.
Fosfor ma zasadnicze znaczenie dla ogólnego stanu zdrowia i siły rośliny.

Potas jest jednym z najważniejszych składników pokarmowych roślin, decydujących o ich wzroście,
rozwoju i plonowaniu. Ilości potasu pobieranego przez rośliny są podobne, a nawet większe niż azotu.
Potas uczestniczy i jest niezastąpiony w wielu procesach życiowych. Dlatego warto zadbać o
odpowiednie nawożenie środkami zawierającymi potas.

Magnez jest przede wszystkim składnikiem chlorofilu (zielonego barwnika w tkankach roślin),
wpływającym na właściwy przebieg procesów fotosyntezy i przemiany energii w roślinie. . Związki
magnezu wspierają i pobudzają także rozwój systemu korzeniowego, a co za tym idzie proces
pobierania składników odżywczych z gleby.

PH

Odczyn pH czyli odczyn kwasowości gleby odpowiada za przyswajalność pierwiastków przez rośliny. Optymalne pH dla większości roślin oscyluje w przedziale od 5,5-7,5 (lekko kwaśny – obojętny). Gdy
gleba ma zbyt wysoki lub zbyt niski odczyn pH wtedy niektóre pierwiastki stają się przez nie niemożliwe
do pobrania i stąd właśnie pojawiają się niedobory.

Fosfor

Fosfor odgrywa wiele kluczowych ról funkcjonalnych w rozwoju roślin, w tym m.in.: bierze udział w
tworzeniu i wzroście korzenia, który z kolei stanowi najważniejszy element w prawidłowym
funkcjonowaniu rośliny i umożliwia jej prawidłowy rozwój. Zwiększa również możliwość formowania
kwiatów i owoców, utrzymuje ich jakość, wspomaga rozwój nasion i zwiększa odporność na choroby.
Fosfor ma zasadnicze znaczenie dla ogólnego stanu zdrowia i siły rośliny.

Potas

Potas jest jednym z najważniejszych składników pokarmowych roślin, decydujących o ich wzroście,
rozwoju i plonowaniu. Ilości potasu pobieranego przez rośliny są podobne, a nawet większe niż azotu.
Potas uczestniczy i jest niezastąpiony w wielu procesach życiowych. Dlatego warto zadbać o
odpowiednie nawożenie środkami zawierającymi potas.

Magnez

Magnez jest przede wszystkim składnikiem chlorofilu (zielonego barwnika w tkankach roślin),
wpływającym na właściwy przebieg procesów fotosyntezy i przemiany energii w roślinie. . Związki
magnezu wspierają i pobudzają także rozwój systemu korzeniowego, a co za tym idzie proces
pobierania składników odżywczych z gleby.

Jak mogą wyglądać Twoje plony

Rośliny czerpią z gleby wodę oraz wszystkie mineralne składniki odżywcze niezbędne do życia. Dostępność i rozpuszczalność składników mineralnych w roztworze glebowym w największym stopniu zależy od odczynu gleby. Składniki mineralne ze względu na ich zawartość w suchej masie organizmu dzieli się na: